glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

no can do


From: Terje Hansen
Subject: no can do
Date: Sat, 16 Nov 2002 17:26:23 +0100 (CET)

Piep,

Ik heb een webcam van logitech, maar de driver die ik heb gevonden wilt
niet compileren. Die driver zit nog maar een 0.40 versie. Dus als iemand
anders dat stuk over netmeeting en webcams wilt schrijven, graag. Mijne
(tis te zeggen, die van mijn schoonbroer) webcam wordt wel gevonden door
usbview.

Het schrijfsel over video is goed als af. Enkel encoding (divx/xvid) moet
er nog bij, maar aangezien dat een boel dependencies-problemen geeft, weet
ik niet of ik dat nog aan de praat ga krijgen. Misschien als ik een
clean-install doe met de cd's en opnieuw probeer dat het beter ga. Op het
moment weet ik al niet meer wat en wat niet geinstalleerd is.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]