glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kerstvacantie, wat doen?


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: Kerstvacantie, wat doen?
Date: Tue, 17 Dec 2002 10:16:05 +0100 (CET)

On Tue, 17 Dec 2002 address@hidden wrote:

> Tijdens de kerstvacantie is het meestal slecht weer. Langs de andere kant
> is er die cursus die moet afgeraken. De dode lijn was eigenlijk vastgelegd
> voor kerstmis. Nu we (met de nadruk op we) gaan die niet halen. Geen
> ramp, als we de cursus maar klaar krijgen voordat de lessen beginnen.

Eueurrh ... ik dacht daar van de week eens goed aan door te schrijven, ben
ik toch wel ziekskes zeker (gisterenavond om 9PM core dump, nu aan 't
proberen of een glaaske suikerwater binnen wilt blijven ... *sigh*)

> Drink niet teveel, dat ge die cursus nog kunt afschrijven, :)

Hoe ironisch :-)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]