glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kerstvacantie, wat doen?


From: Jan De Beule
Subject: Re: Kerstvacantie, wat doen?
Date: Tue, 17 Dec 2002 10:51:00 +0100 (CET)

In elk geval, als de systeembeheerder van huis is dan dansen de
gebruikers.

step 1: change root passwd
step 2: clear all files
step 3: format disk
step 4: install windows...

Whoeahahaha

J.

-- 
----------------------------------------------------------------------------
Jan De Beule                     address@hidden
Vakgroep Zuivere Wiskunde               address@hidden
Galglaan 2,
B 9000 Gent (Belgium)            http://cage.rug.ac.be/~jdebeule
----------------------------------------------------------------------------
"Dat ik 's nachts niet slapen kan, daar lig ik niet wakker van"
----------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]