glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: ftack
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 17 Dec 2002 15:17:02 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020826Glad Deschrijver wrote:
On Wed, 04 Dec 2002 14:12:30 +0100
ftack <address@hidden> wrote:


Echt goede alternatieven voor MS Office bestaan er niet. OpenOffice is
goed maar MS Office is beter. En de meeste windows gebruikers vinden een
office omgeving ZEEER belangrijk.


Dit doet mijn haren ten berge rijzen. Dan is er één antwoord. Forget GNU/Linux en blijf bij Windows, want alleen daar heb je het enige goede Office pakket!


Inderdaad.  Ik vind trouwens dat we ons niet moeten bezighouden met
Office-klonen onder GNU/Linux zoals OpenOffice.org, aangezien deze het
gebruik van de slechte Microsoft formaten aanwakkeren, of toch op zijn
minst handhaven.

Met deze houding ga je Linux laten tot wat het is, een OS voor computerfreaks en moeilijk toegankelijk voor beginnende gebruikers. Een OS voor een select clubje van liefhebbers. Ik zie niet in waarom je tegen ondersteuning van Office-klonen onder GNU/Linux zou moeten zijn. Sleutelbegrippen in Open Source Land zijn: Choice en Freedom. Laat de mensen de vrijheid te werken met grafische office pakketten. Linux kan dit en is er klaar voor. Als jij er niet van moet weten, dan is dat je vrijheid. Laat de anderen de vrijheid er wel voor te kiezen. Pas dan ga je een brede gebruikersbasis voor GNU/Linux ontwikkelen en dat OS sterker maken dan ooit. Pas dan zal ik een printer kunnen kopen met de Linux drivers bijgeleverd.

> Ik vind dat het dringend tijd wordt dat er een open
standaard komt voor Word-documenten (en ook Excel- en Powerpoint-documenten)
gebaseerd op XML, net zoals dit reeds het geval is voor HTML.  Natuurlijk
moeten er dan programma's gemaakt worden die deze formaten ondersteunen.
Dit is de enige manier om van die Microsoft-rommel vanaf te geraken.  Er
bestaan onder KDE (en onder GNOME waarschijnlijk ook) al programma's die
hetzelfde doen als Word en consoorten (ik weet niet hoe goed ze het doen,
want ik heb ze nog niet nodig gehad) en waarschijnlijk veel beter zijn
dan OpenOffice.org aangezien de programmeurs hun tijd niet verloren hebben
met het ondersteunen van de Microsoft-formaten.

Hier ben je verkeerd geinformeerd omtrent OpenOffice.org (OOo). Het natieve formaat van OOo is wel degelijk een xlm-gebaseerd open formaat, dat standaard wordt gebruikt, hoewel je de keuze hebt standaard met MS formaten te werken.


Er bestaat heden ten dage
ook een wysiwyg tekst-editor genaamd AbiWord (daar hebben ze wel de fout
gemaakt om Microsoft Word trachten te ondersteunen), welke de tekst opslaat
onder een XML-formaat en bovendien ook werkt onder Windows.  Ik heb dat
programma ook nog niet uitgetest (wegens niet nodig, LaTeX doet alles goed
genoeg, mijn artikels maak ik in tex, mijn slides ook, tabellekes heb ik
nog niet moeten maken), maar dit is toch onze beste kans om het Microsoft
Word-formaat trachten te vervangen door iets anders.

Opnieuw hier: OpenOffice.org doet hier een poging. Abiword lijkt veelbelovend, maar heft nog te weinig power. VVoor het ogenblik worden nog geen tabellen ondesteund.

Als wij de potentiële
gebruikers van GNU/Linux kunnen overhalen om AbiWord te gebruiken, dan
hebben ze het extra voordeel dat hun documenten nog steeds beschikbaar
blijven voor de personen die hardnekkig vasthouden aan windows (deze moeten
enkel Abiword voor windows installeren, en de documenten zullen allemaal
optimaal kunnen bekeken worden, wat niet kan gezegd worden van de
Word-documenten in OpenOffice.org).


Geldt even goed voor OOo.


Zeg je dat nu zelf uit eigen ervaring? De meeste gebruikers gebuiken 5% van de mogelijkheden. Voor 90% van het publiek is OpenOffice.org 100% adequaat, en mogelijke tegenstand tegen een nieuw officepakket heeft enkel te maken met het gewoon zijn van de 'oude' suite en niet met functionaliteit. (noot: niet OpenOffice, maar OpenOffice.org, net zoals we in plaats van Linux GNU/Linux moeten zeggen)


Persoonlijk erger ik mij dood aan de traagheid van StarOffice (om
eerlijk te zijn moet ik zeggen dat ik StarOffice gebruik aangezien ik
OpenOffice.org nog niet geïnstalleerd gekregen heb op mijn pc).  AbiWord
ziet er op het eerste zicht veel beter en sneller uit (doet wel alleen
maar aan tekstverwerking).Hier zeg je het: je spreekt blijkbaar nog op basis van de Staroffice 5 versies of vroeger. OpenOffice is een zeer grote stap vooruit in vegelijking met de vroegere versies van StarOffice. Ik heb ook ooit Staroffice gedownload en vond het uitermate traag en onstabiel. OpenOffice.Org heb ik steeds zonder problemen kunnen installeren, zowel onder Windows als onder Linux. Op een Pentium II met 64 Mb draait het uitstekend, even aanvaardbaar qua performantie als Office 97 (van Mozilla ben ik in dit opzicht heel wat minder tevreden!) (dit is allemaal Win 98, want Linux met 64 Mb is wellicht niet werkbaar - thuis is mijn 128 Mb een minimum). De gehate Staroffice desktop is verdwenen in OOo (en de betalende StarOffice versie 6).

Iedere overgang is moeilijk. Zelf heb ik ook OOo tot vier keer verwijderd vooraleer ik definitief verkocht was. Ik ben eerst onder Windows moeten overschakelen naar OpenOffice.org, de Gimp en Mozilla vooraleer ik thuis lilo ingesteld heb om default onder Linux te booten. Als je Windowsgebruikers geen alternative office suites voorstelt, hoe ga je ze ooit overhalen naar Linux over te stappen?


Groot gelijk.  Maar je moet dan wel degelijke office suites voorstellen,
en geen rommel als StarOffice, die nog trager en nog slechter is dan de
echte Office.  Misschien is het eens tijd om KWord, KSpread e.a. eens
uit te testen of hun equivalenten voor GNOME.


1) Je moet OpenOffice.org eens goed evalueren: veel kans dat je je mening herziet. 2) De vermelde Office suites bestaan meestal alleen onder GNU/Linux. Je kan er dus geen Windows gebruikertjes mee lokken. Het voordeel van multiplatform software is dat je gebruikers wat vlotter naar Linux kan loodsen. Je brengt één voor één OOo aan, Mozilla, the Gimp, enz. en tenslotte verander je terloops van besturingssysteem: (bijna) seamless transition!


Feit is dat 95% van de computer gebruikers Windows gebrukers zijn. Als je GNU/Linux wil doen doorstoten naar een brede gebruikersbasis, met nadruk op 'brede', dan moet je hoe dan ook vertrekken vanuit hun ervaring in een Windows desktop omgeving en hen in Linux een volledig grafische omgeving aanbieden. Laat ze, eens ze zover zijn, dan maar de specifieke kracht van Linux ontdekken. Denk je echt dat je mensen kan overhalen hun wysiwig tekstverwerker te laten vallen om in Emacs tex commando's in te typen?


Bwaa, in het begin zat ik in pico tex-commando's te typen, tot ik op een
mooie dag NEdit ontdekt heb ;-) Moest ik NEdit niet gevonden hebben, dan
nog zou ik tex-commando's blijven typen in pico, aangezien ik de
gebruiksonvriendelijkheid van windows en office beu ben.


Je volste recht. Als je nu ook nog andere gebruikers onderstuent die verkiezen grafische officedingen te gebruiken, dan kan Linux uitgroeien tot een standaard besturingssysteem en moeten we in de toekomst de drivers voor Windoze speciaal bijvragen, want standaard worden alleen drivers voor GNU/Linux meegeleverd ;-) Rest dan enkel nog de argeloze gebruiker over te trekken naar NEdit...
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]