glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Glad Deschrijver
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 10 Dec 2002 20:17:03 +0100

On Mon, 09 Dec 2002 20:39:55 +0100
Mattias Campe <address@hidden> wrote:

> Glad Deschrijver wrote:
> > On Wed, 04 Dec 2002 14:12:30 +0100
> > ftack <address@hidden> wrote:
> > [snip]
> > Inderdaad. Ik vind trouwens dat we ons niet moeten bezighouden met
> > Office-klonen onder GNU/Linux zoals OpenOffice.org, aangezien deze het
> > gebruik van de slechte Microsoft formaten aanwakkeren, of toch op zijn
> > minst handhaven. Ik vind dat het dringend tijd wordt dat er een open
> > standaard komt voor Word-documenten (en ook Excel- en Powerpoint-documenten)
> > gebaseerd op XML, net zoals dit reeds het geval is voor HTML.
> 
> OASIS en OpenOffice.org: 
> http://news.com.com/2100-1001-966691.html?tag=fd_top :p

Zoiets lees ik graag ;-)

> [...]
> > Er
> > bestaan onder KDE (en onder GNOME waarschijnlijk ook) al programma's die
> > hetzelfde doen als Word en consoorten (ik weet niet hoe goed ze het doen,
> > want ik heb ze nog niet nodig gehad) en waarschijnlijk veel beter zijn
> > dan OpenOffice.org aangezien de programmeurs hun tijd niet verloren hebben
> > met het ondersteunen van de Microsoft-formaten.
> 
> Ik denk dat je het véél te rooskleurig voorsteld: wat met mensen die een 
> massa aan documenten gemaakt hebben in MS Office? Die zullen maar al te 

Eenieder die Word wil gebruiken om deftige teksten te schrijven heeft
geen massa aan MS Word-documenten aangezien hij na een paar keer Word
gebruikt te hebben hij Word beu geworden is en al lang overgeschakeld
is op LaTeX.

> blij zijn dat ze die nog steeds kunnen lezen in OpenOffice.org. Anders 
> blijven ze misschien gewoon bij hun MS Office. Of wat met mensen die 
> OpenOffice.org best wel eens willen uitproberen, maar hun MS Office 
> vrienden niet willen verplichten hetzelfde te gebruiken. Zou jij het 

Vandaar dat ik een open standaard wil voor word-documenten.

> [...]
> 
> >>Zeg je dat nu zelf uit eigen ervaring? De meeste gebruikers gebuiken 5% 
> >>van de mogelijkheden. Voor 90% van het publiek is OpenOffice.org 100% 
> >>adequaat, en mogelijke tegenstand tegen een nieuw officepakket heeft 
> >>enkel te maken met het gewoon zijn van de 'oude' suite en niet met 
> >>functionaliteit. (noot: niet OpenOffice, maar OpenOffice.org, net zoals 
> >>we in plaats van Linux GNU/Linux moeten zeggen)
> 
> Daar ga ik wel mee akkoord, maar de openheid van het OOo *formaat* maakt 
> het alvast mogelijk om snellere, kleinere, maar veel overzichtelijkere 
> tekstverwerkers te schrijven. Natuurlijk bestaan er reeds andere open 

Voila. En dat moet nu maar eens gebeuren.

> [...]
> > Groot gelijk. Maar je moet dan wel degelijke office suites voorstellen,
> > en geen rommel als StarOffice, die nog trager en nog slechter is dan de
> > echte Office. Misschien is het eens tijd om KWord, KSpread e.a. eens
> > uit te testen of hun equivalenten voor GNOME.
> 
> Hoe je het ook draait of keert (IMHO natuurlijk), het is belangrijk 
> indien er reeds implementaties van een bepaald *formaat* bestaan voor 
> Linux én vr Windows. Stel bv. dat je als bedrijf net overgeschakelt bent 
> op Windows XP (met de bijhorende licentiekost), moet je dan als bedrijf 
> zeggen, we smijten dat er allemaal van en gooien er Linux en KWord, 
> KSpread,... op? Het zou me verwonderen, maar misschien dat wel die 
> oudere MS Office 97 er vanaf kan en kan vervangen worden door OOo (met 
> het oog op de toekomst binnen 5 jaar om er eventueel linux op te gooien, 
> dan moeten de werknemers alvast nt meer wennen aan een nieuwe Office suite).

Als je als bedrijf Linux wil gebruiken schakel je niet over op Windows XP.
Als je net overgeschakeld bent op Windows XP, dan schakel je hoe dan ook
niet over op Linux, met of zonder KWord, met of zonder OOo.

> >>Feit is dat 95% van de computer gebruikers Windows gebrukers zijn. Als 
> >>je GNU/Linux wil doen doorstoten naar een brede gebruikersbasis, met 
> >>nadruk op 'brede', dan moet je hoe dan ook vertrekken vanuit hun 
> >>ervaring in een Windows desktop omgeving en hen in Linux een volledig 
> >>grafische omgeving aanbieden. Laat ze, eens ze zover zijn, dan maar de 
> >>specifieke kracht van Linux ontdekken. Denk je echt dat je mensen kan 
> >>overhalen hun wysiwig tekstverwerker te laten vallen om in Emacs tex 
> >>commando's in te typen?
> 
> Hier ga ik volledig mee akkoord!

Ik ook.

> > Bwaa, in het begin zat ik in pico tex-commando's te typen, tot ik op een
> > mooie dag NEdit ontdekt heb ;-) Moest ik NEdit niet gevonden hebben, dan
> > nog zou ik tex-commando's blijven typen in pico, aangezien ik de
> > gebruiksonvriendelijkheid van windows en office beu ben.
> 
> Gebruiksvriendelijkheid is een "gevoel" vanuit de *gebruiker* en dus 
> voor velen verschillend. Ik denk dat ik ergens tussen het grafisch 
> geweld en de commandline bengel... het bevalt me daar wel :)

Gebruiksvriendelijkheid vereist in de eerste plaats dat het programma
exact doet wat je het zegt te doen, dat het niet achter uw rug vanalles
begint te veranderen, dat de manier van werken (shortcuts, menu's, ...)
dezelfde (of toch min of meer dezelfde) blijft over de verschillende
versies heen, en dat het niet traag is. Pas dan kunnen we denken aan
een mooie grafische interface.

P.S. Ik heb zonet nog eens een poging ondernomen om OOo te installeren:
de linux-binary crasht op mijn machien, en de source is te groot (geen
plaats meer genoeg op mijn schijf). Moest OOo opgesplitst zijn in zijn
componenten, dan zou de source wel installeerbaar zijn.
Gebruiksvriendelijkheid vereist ook dat een programma gemakkelijk
installeerbaar is.

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 When I was a young man I observed that nine out of ten things I
 did were failures. I didn't want to be a failure, so I did ten
 times the work.
     -- George Bernard Shaw


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]