glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 4 Dec 2002 18:39:55 +0000 (UTC)
User-agent: tin/1.5.12-20020311 ("Toxicity") (UNIX) (Linux/2.4.19 (i586))

ftack <address@hidden> wrote:
> Ik zal het in elk geval eens overlezen en ik laat je mijn opmerkingen 
> geworden. Alle kleine beetjes helpen. Veel succes! ;-)

Merci.  Ik hoor van Gaspard dat gij jou kent.  

Ik stel anders voor dat je de interface gebruikt op
http://savannah.non-gnu.org/projects/glms om bugs en patches toe te
voegen.  We (ik) hebben een voorkeur voor patches :)

Bedankt alvast,

Rudy

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

"While one person hesitates because he feels inferior,
the other is busy making mistakes and becoming superior" 
        -- Henry C. Link 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]