glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Glad Deschrijver
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Wed, 11 Dec 2002 10:02:31 +0100

On Wed, 11 Dec 2002 03:26:40 +0100
Mattias Campe <address@hidden> wrote:

> Glad Deschrijver wrote:
> > On Mon, 09 Dec 2002 20:39:55 +0100
> > Mattias Campe <address@hidden> wrote:
> [...]
> > Eenieder die Word wil gebruiken om deftige teksten te schrijven heeft
> > geen massa aan MS Word-documenten aangezien hij na een paar keer Word
> > gebruikt te hebben hij Word beu geworden is en al lang overgeschakeld
> > is op LaTeX.
> 
> Ik ken heel wat mensen die hun thesis in MS word zullen maken en ik hoop 
> voor hen dat het deftige teksten worden of hun punten zullen er naar staan.

Moge God (of Allah) hen genadig zijn.

> [...]
> >>>Groot gelijk. Maar je moet dan wel degelijke office suites voorstellen,
> >>>en geen rommel als StarOffice, die nog trager en nog slechter is dan de
> >>>echte Office. Misschien is het eens tijd om KWord, KSpread e.a. eens
> >>>uit te testen of hun equivalenten voor GNOME.
> >>
> >>Hoe je het ook draait of keert (IMHO natuurlijk), het is belangrijk 
> >>indien er reeds implementaties van een bepaald *formaat* bestaan voor 
> >>Linux én vr Windows. Stel bv. dat je als bedrijf net overgeschakelt bent 
> >>op Windows XP (met de bijhorende licentiekost), moet je dan als bedrijf 
> >>zeggen, we smijten dat er allemaal van en gooien er Linux en KWord, 
> >>KSpread,... op? Het zou me verwonderen, maar misschien dat wel die 
> >>oudere MS Office 97 er vanaf kan en kan vervangen worden door OOo (met 
> >>het oog op de toekomst binnen 5 jaar om er eventueel linux op te gooien, 
> >>dan moeten de werknemers alvast nt meer wennen aan een nieuwe Office suite).
> > 
> > Als je als bedrijf Linux wil gebruiken schakel je niet over op Windows XP.
> > Als je net overgeschakeld bent op Windows XP, dan schakel je hoe dan ook
> > niet over op Linux, met of zonder KWord, met of zonder OOo.
> 
> Een ICT wereld kan snel veranderen: wat als na 2 jaar blijkt dat Linux 
> een betere keuze was geweest, maar wat als ook blijkt dat Windows XP na 
> 2 jaar eigenlijk nog nt nr de prullenbak verwezen kan worden omdat er 
> zoveel in geïnvesteerd is (zoals draaiende Windows programma's). Dan kan 
> zoals ik als vermeld heb OOo, The Gimp, Mozilla,... een mooie 
> overgangsfase vormen...

Als een bedrijf zoveel geïnvesteerd heeft in draaiende Windows programma's
dan is de kans groot dat die investering Office, CorelDraw, ... omvat en
dan schakel je ook niet over naar OOo, The Gimp, Mozilla, ... voor Windows.
Trouwens, als blijkt dat Linux beter is, dan is de kans groot dat dat ligt
aan het OS zelf.
Ik denk te mogen besluiten dat een bedrijf (of een particulier) die veel
geïnvesteerd heeft in Windows niet zal overschakelen naar Linux en ook niet
naar OOo voor Windows en andere free software. Hij zal lekker blijven
voortwerken in de gewone Office en documenten blijven produceren in het MS
Word-formaat. Vandaar dat het er niet toe doet of we nu OOo promoten of
AbiWord of nog iets anders, we moeten er gewoon het beste uitkiezen.
Bovendien moet er ook een (open) standaard komen voor het formaat van
word-documenten (en ook voor spreadsheet-documenten, ...) zodanig dat wij
niet ten eeuwigen dage overstelpt worden met MS-formaten.

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 "There's no use in being grown up if you
 can't be childish sometimes." - Dr Who.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]