glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: GNU/Linux voor middelbare scholen


From: Glad Deschrijver
Subject: Re: GNU/Linux voor middelbare scholen
Date: Tue, 10 Dec 2002 19:02:47 +0100

On Mon, 9 Dec 2002 19:22:58 +0000 (UTC)
address@hidden (Bruno Van Den Bossche) wrote:

> Glad Deschrijver (address@hidden) wrote:
> > On Wed, 04 Dec 2002 14:12:30 +0100
> > ftack <address@hidden> wrote:
> 
> [snip]
> > gebruik van de slechte Microsoft formaten aanwakkeren, of toch op zijn
> > minst handhaven. Ik vind dat het dringend tijd wordt dat er een open
> 
> Of een overgang toelaten? :-)
> 't is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.

Indeed.

> > standaard komt voor Word-documenten (en ook Excel- en Powerpoint-documenten)
> > gebaseerd op XML, net zoals dit reeds het geval is voor HTML. Natuurlijk
> > moeten er dan programma's gemaakt worden die deze formaten ondersteunen.
> > [snip]
> 
> Euhm, het bestandsformaat van OpenOffice.org is eigenlijk gebaseerd op xml.
> Het zijn gezipte (gzip? weet het niet meer van buiten en ben te lui om het op 
> te zoeken) xml-bestanden. En een open standaard, de specificaties zijn 
> helemaal open. (_Open_Office :-))

Open wel, standaard niet. Wat ik bedoel is dat er een standaard zou moeten
komen voor word-documenten net zoals HTML 4.0 en XHTML 1.0 standaarden zijn
voor HTML-documenten (zie bvb. www.w3c.org), i.e. een formaat dat door alle
(of toch de meeste) tekstverwerkers feilloos ondersteund wordt (moet worden).
Want net zoals een aantal jaar geleden voor HTML is er heden ten dage een
wildgroei aan word-document formaten (voor ieder programma iets anders) en
dit werkt natuurlijk in het voordeel van het slechte Microsoft Word-formaat,
aangezien deze laatste het meest verspreide is.

> > ook een wysiwyg tekst-editor genaamd AbiWord (daar hebben ze wel de fout
> > gemaakt om Microsoft Word trachten te ondersteunen), welke de tekst opslaat
> > onder een XML-formaat en bovendien ook werkt onder Windows. Ik heb dat
> > programma ook nog niet uitgetest (wegens niet nodig, LaTeX doet alles goed
> 
> Imvho scoort OpenOffice.org hier beter dan AbiWord (qua MS-compatibel) en hun 
> bestandsformaat is even open en op xml gebaseerd

Ik kan hier niet over oordelen, aangezien ik beide onvoldoende ken. Voor
mij is MS-compatibiliteit geen argument om de ene tekstverwerker boven de
andere te verkiezen. Waar ik in geïnteresseerd ben, is een tekstverwerker
die alles doet zoals ik het wil, en die dat snel doet. Het resultaat moet
natuurlijk ook op iets trekken. Bovendien verkies ik dat alle programma's
gescheiden blijven, dus niet zoals in OpenOffice alles in een.

> > genoeg, mijn artikels maak ik in tex, mijn slides ook, tabellekes heb ik
> > nog niet moeten maken), maar dit is toch onze beste kans om het Microsoft
> > Word-formaat trachten te vervangen door iets anders. Als wij de potentiële
> > gebruikers van GNU/Linux kunnen overhalen om AbiWord te gebruiken, dan
> > hebben ze het extra voordeel dat hun documenten nog steeds beschikbaar
> > blijven voor de personen die hardnekkig vasthouden aan windows (deze moeten
> > enkel Abiword voor windows installeren, en de documenten zullen allemaal
> > optimaal kunnen bekeken worden, wat niet kan gezegd worden van de
> > Word-documenten in OpenOffice.org).
> 
> Hier volg ik je niet helemaal.
> OpenOffice.org bestaat er voor de meeste platformen, heeft een open 
> bestandsformaat en en is in staat de meeste MS-documenten te openen...
> Ik zie niet direct wat AbiWord als voordeel heeft? (althans geen voordeel dat 
> OpenOffice.org niet heeft)

Ik geef maar een voorbeeld. Wat we nodig hebben is (zoals hoger reeds
aangehaald) een standaard voor word-documenten (die bovendien open is),
en programma's in alle besturingssystemen die dat formaat feilloos
ondersteunen (dat hoeven niet noodzakelijk dezelfde programma's te zijn).

Het voordeel (althans het enige dat ik tot op heden zie) van AbiWord, is
dat dit programma zich beperkt tot tekstverwerken alleen. Het is dus
bijgevolg sneller bij het opstarten aangezien al die andere code voor
spreadsheet e.d. niet moet ingeladen worden in het geheugen, er is dan
ook minder kans op bugs (minder code => minder bugs).

> > Persoonlijk erger ik mij dood aan de traagheid van StarOffice (om
> > eerlijk te zijn moet ik zeggen dat ik StarOffice gebruik aangezien ik
> > OpenOffice.org nog niet geïnstalleerd gekregen heb op mijn pc). AbiWord
> > ziet er op het eerste zicht veel beter en sneller uit (doet wel alleen
> > maar aan tekstverwerking).
> 
> De verschillen tussen StarOffice en OpenOffice.org zijn vrij groot. En 
> hoewel OpenOffice.org nog relatief lang neemt om te laden is het eens geladen 
> meer dan behoorlijk snel.

Het duurt lang om OpenOffice.org op te starten omdat het een heleboel
binaire code moet inladen (tekstverwerker, spreadsheetverwerker, ...) die
je misschien niet eens nodig zult hebben. Vandaar dat ik alles liefst
gescheiden houd.

> > Groot gelijk. Maar je moet dan wel degelijke office suites voorstellen,
> > en geen rommel als StarOffice, die nog trager en nog slechter is dan de
> > echte Office. Misschien is het eens tijd om KWord, KSpread e.a. eens
> > uit te testen of hun equivalenten voor GNOME.
> 
> Dezen zijn imho voor "proffesioneel" gebruik nog iets te beperkt. Ook hier 
> scoort OpenOffice.org imho beter. Voor thuisgebruik voldoen ze denk ik wel. 
> (Zoals al in de thread gemeld is, welke thuisgebruiker gebruikt immers 10% 
> van de mogelijkheden van MS-Office?)

Voor professioneel gebruik voldoet zelfs de gewone Office niet.

Vriendelijke groeten,
Glad Deschrijver.

---------------------------------------------------------------------------
 address@hidden       http://allserv.rug.ac.be/~gdschrij
 Dept. of Applied Math. and Computer Science, Ghent University,
 Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent (Belgium)
 tel. : +32 (0)9/264.47.66       fax. : +32 (0)9/264.49.95
 Fuzziness and Uncertainty Modelling:  http://fuzzy.rug.ac.be
---------------------------------------------------------------------------
 Petition against the use of MS Word documents for electronic
 communication: http://gewestpallieter.be/~jvvloet/word/english/
--
 When I was a young man I observed that nine out of ten things I
 did were failures. I didn't want to be a failure, so I did ten
 times the work.
     -- George Bernard Shaw


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]