glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

REN cursussen linux (fwd)


From: gaspard
Subject: REN cursussen linux (fwd)
Date: Fri, 24 Jan 2003 16:14:18 +0100 (CET)

Beste glmssers,

Deze forwarding vooral voor Geert bedoeld, maar de rest is misschien ook
curieus...

Gaspard

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 21 Jan 2003 14:25:11 +0100
From: Isabelle Claeys <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: REN cursussen linux

Beste Gaspard,

op 11 februari aanstaande start de eerste sessie van de REN cursussen
Linux. Daarvoor zijn er 7 mensen ingeschreven. Voor GNU- linux als
desktop: eveneens 7 personen, voor GNU- linux als server: 6 mensen. 2
extra mensen van bij ons intern zouden de volledige cursus meevolgen.
Waaronder Hans van Boven waarmee je reeds contact had.

Enkele vragen: zijn de cursussen al voorbereid, is er neerslag van en zo
ja, zou je deze eventueel naar mij kunnen opsturen/versturen? Ik behandel
ze met discretie.

Natuurlijk moet er voor signalisatie gezorgd worden zodat men de weg vindt
naar het juiste lokaal. Maken jullie deze op? Ik wil dat gerust doen, maar
weet het zelf niet zijn....

Er zal in de pauze ook voor een drankje moeten gezorgd worden. Meestal is
dat koffie, water en fruitsap. Beschikken jullie daarvoor over de
faciliteiten? Ik vind het onnodig om voor speciale catering te zorgen voor
zulke kleine groep... Ik wil wel met de koffie komen, maar ik veronderstel
dat deze al koud zal zijn tegen de avond.

Er dienen steeds deelnemerslijsten en evaluatieformulieren ingevuld te
worden. Ik maak deze op. Voor de nodige instructies zou ik graag eens
langskomen op de Galglaan 2. Meteen zie ik dan eens de PC- klas van de
zuivere wiskunde waar de les doorgaat. Kan dat ergens op vrijdag, 7
februari of maandag, 10 februari 2003? Zeg maar een tijdstip.

Zodoende vinden de mensen de weg naar het lokaal, beschikken ze over een
cursus, kunen ze iets drinken in de pauze... en ben ikzelf ook op de
hoogte van het reilen en zeilen.

Alvast dank voor uw antwoord.

Isabelle Claeys
Bestuurssecretaris REN Oost-Vlaanderen
Universiteit Gent FPPW
Vakgroep Onderwijskunde
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
http://www.renovl.be

Opgelet nieuwe nummers!
tel: 09/331.29.73
fax: 09/331.29.89

_______________________________________________


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]