glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms inleiding.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms inleiding.tex
Date: Tue, 11 Feb 2003 03:53:13 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/11 03:53:13

Modified files:
    .       : inleiding.tex 

Log message:
    \begin{geertmodus}
    nuttige hulp; is dat niet pleonastisch? :)
    
    metadatas
    meervoudig meervoud? :-)
    \end{geertmodus}
    
    "Tijdens de cursus geven we een korte schets van het ontstaan van het
    \gnu\ project."
    Uitgekomentarieerd. Misschien dat we dat doen, maar misschien ook niet. 
:)
    
    Huh, dat deel over filesystems gaat een beetje mijn petje te boven? Is 
dat normaal?
    
    Voor de rest wat spellingsfouten verbeterd.
    
    De hoofdstukken over Vrije Soft en Opensource en licenties werden samen
    gezet in een hoofdstuk.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding.tex.diff?tr1=1.60&tr2=1.61&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]