glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms ./titel.tex inleiding/frontcartoon.png


From: Rudy Gevaert
Subject: [Glms-hackers] glms ./titel.tex inleiding/frontcartoon.png
Date: Mon, 10 Feb 2003 18:00:39 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Rudy Gevaert <address@hidden>  03/02/10 18:00:39

Modified files:
    .       : titel.tex 
Added files:
    inleiding   : frontcartoon.png 

Log message:
    veel beter prentje voor op het voorblad (hetzelfde als van overleven op 
rugnet)
    
    ge moet wel nog wat de grootte aanpassen want er sta nu een stuk op het 
tweede blad

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/titel.tex.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding/frontcartoon.png?rev=1.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]