glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] Re: REN-cursus


From: Filip Rooms
Subject: [Glms-hackers] Re: REN-cursus
Date: Sat, 15 Feb 2003 18:22:21 +0100 (CET)

On Fri, 14 Feb 2003 address@hidden wrote:

> De lessen zijn nogal geimprovisseerd, dus als je wil mag je dinsdag en
> donderdag komen. 'k Beloof echter niet dat we openoffice donderdag nog
> niet gezien zullen hebben.

OK, ik zal er dinsdag en donderdag zijn...

> Weet je nog hoe je grace hebt geinstalleerd? We zouden dat anders ook eens
> kunnen doen.

Gewoon van source:

1) configure (bij mij met "--prefix=$INSTALLATIEDIR"
2) make
3) make install

Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]