glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: Maarten Grachten
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Wed, 19 Feb 2003 11:12:07 +0100 (CET)

On Mon, 10 Feb 2003 address@hidden wrote:

> Wie heeft er allemaal meegeschreven?
> 
> Ik vind drie namen op savannah van mensen die niet opgenomen zijn in de
> auteurslijst:
> 
> blake alias Bert Steppe
> Jan Soons
> Maarten Grachten

Sorry voor de late reactie. Ik zou een stuk over gnuplot schrijven maar 
had daar toen vanwege bezigheden weinig tijd voor. Iemand anders heeft 
toen dat stuk geschreven. Ik heb dus niet bijgedragen aan de cursus. De 
cursus is al ter perse gegaan, maar ik stuur dit even ter opheldering.

Groeten,

Maarten Grachten

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]