glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Mon, 10 Feb 2003 16:53:49 +0100 (CET)

On Mon, 10 Feb 2003 address@hidden wrote:

> DE CURSUS WORDT MORGEN (DINSDAG 11 FEBRUARI 2003) AFGEPRINT. WIJZIGINGEN
> DIE ER DAN NOG BIJKOMEN WORDEN ONHERROEPELIJK GEWEIGERD!

Geweigerd lijkt me een beetje sterk woord. Als iemand daar nog een fout
ziet staan of iets bijschrijft kan dat toch geen kwaad (voor volgend jaar
of zo)? Alleen zullen de veranderingen uiteraard niet op het papier
doorkomen :-)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]