glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Mon, 10 Feb 2003 17:02:08 +0100 (CET)


On Mon, 10 Feb 2003, Geert Vernaeve wrote:

> On Mon, 10 Feb 2003 address@hidden wrote:
>
> > DE CURSUS WORDT MORGEN (DINSDAG 11 FEBRUARI 2003) AFGEPRINT. WIJZIGINGEN
> > DIE ER DAN NOG BIJKOMEN WORDEN ONHERROEPELIJK GEWEIGERD!
>
> Geweigerd lijkt me een beetje sterk woord. Als iemand daar nog een fout
> ziet staan of iets bijschrijft kan dat toch geen kwaad (voor volgend jaar
> of zo)? Alleen zullen de veranderingen uiteraard niet op het papier
> doorkomen :-)

Ik bedoelde dus inderdaad: "geweigerd op papier". Leek mij toch redelijk
vanzelfsprekend voor een niet-computer. Zeveraar :-), ge zijt nog erger
als ik. :)

Gaspard

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]