glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!


From: gaspard
Subject: Re: [Glms-hackers] NAMEN!!!
Date: Wed, 19 Feb 2003 11:41:21 +0100 (CET)


On Wed, 19 Feb 2003, Maarten Grachten wrote:

> On Mon, 10 Feb 2003 address@hidden wrote:
>
> > Wie heeft er allemaal meegeschreven?
> >
> > Ik vind drie namen op savannah van mensen die niet opgenomen zijn in de
> > auteurslijst:
> >
> > blake alias Bert Steppe
> > Jan Soons
> > Maarten Grachten
>
> Sorry voor de late reactie. Ik zou een stuk over gnuplot schrijven maar
> had daar toen vanwege bezigheden weinig tijd voor. Iemand anders heeft
> toen dat stuk geschreven. Ik heb dus niet bijgedragen aan de cursus. De
> cursus is al ter perse gegaan, maar ik stuur dit even ter opheldering.

Geen probleem. Zoals gezegd is iedereen vrij, zoals de software en de
cursus :)

mvg,

Gaspard

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]