glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Glms-hackers] glms inleiding.tex


From: gazza
Subject: [Glms-hackers] glms inleiding.tex
Date: Mon, 10 Feb 2003 11:16:39 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   gazza <address@hidden> 03/02/10 11:16:39

Modified files:
    .       : inleiding.tex 

Log message:
    overlezen:
    - Een steak met peper zonder biefstuk is niet lekker. Een steak zonder
    biefstuk... je bedoelde toch peper zonder biefstuk?
    - ``Gnu'' is het woord voor een beest dat leeft in Afrika. Het woord is
    zo grappig omdat volgens het woordenboek de ``g'' stil is en dus moet
    het woord uitgesproken worden als ``new''. De vraag, ``What's gnu?'',
    voornamelijk uitgesproken met de nadruk op de g is een veel toegepaste
    ^^^
    Ben je daar zeker van van die g??

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/inleiding.tex.diff?tr1=1.59&tr2=1.60&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]