glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: prijs


From: Terje Hansen
Subject: Re: prijs
Date: Wed, 18 Sep 2002 11:41:42 +0200 (CEST)

> mandrake 8.2 powerpack
> 1 dvd
> of 7 cd's
> beide 63 euro = 2542 bef

Dat is dus 63 euro voor het een of t ander, niet beide samen. Voor de
duidelijkheid.

Dus iets meer dan de 2000 dan dat ik dacht, maar nog altijd spotgoedkoop.

Terje


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]