glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: prijs


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: prijs
Date: Wed, 18 Sep 2002 14:10:25 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Wed, Sep 18, 2002 at 11:41:42AM +0200, Terje Hansen wrote:
> 
> > mandrake 8.2 powerpack
> > 1 dvd
> > of 7 cd's
> > beide 63 euro = 2542 bef
> 
> Dat is dus 63 euro voor het een of t ander, niet beide samen. Voor de
> duidelijkheid.
> 
> Dus iets meer dan de 2000 dan dat ik dacht, maar nog altijd spotgoedkoop.

Tis nu maandag bestuursvergadering, ik zal het opbrengen (als ik het
niet vergeet).  Normaal komt die dvd wel in orde.

Ik zal vragen voor de cd set ook. :)

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 -  http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

Hell is other people.  - Jean-Paul Sartre (1905-1980)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]