glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re en hoera: cvs


From: Geert Vernaeve
Subject: Re en hoera: cvs
Date: Wed, 23 Oct 2002 13:43:25 +0200 (CEST)

On Wed, 23 Oct 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Probeer eens GuruGeert als login naam te gebruiken.
>
> (het zou moeten werken, want uw usernaam is GuruGeert, en zo staat het
> in de /etc/passwd file op de savannah server) :)

Hoera, een bank vooruit want het werkt :-)

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]