glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Glms: problemen met compileren en/of viewen?


From: Filip Rooms
Subject: Glms: problemen met compileren en/of viewen?
Date: Wed, 22 Jan 2003 14:17:40 +0100 (CET)

Hallo,

Effe eens checken of er nog mensen zijn die door mijn wijzigingen de file
na compileren niet meer kunnen bekijken. Indien zo, laat dan eens iets
weten.

Tip misschien: commentarieer de pdf-illustraties die bij de uitleg over
xfig horen eens uit, en kijk of het probleem blijft bestaan.


Ciao,

Fluppe,

address@hidden
address@hidden
address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]