glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

glms desktop.tex


From: Filip Rooms
Subject: glms desktop.tex
Date: Mon, 27 Jan 2003 11:49:54 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/glms
Module name:  glms
Changes by:   Filip Rooms <address@hidden>  03/01/27 11:49:52

Modified files:
    .       : desktop.tex 

Log message:
    Open Office afgewerkt, stukje begonnen over Latex. Hiervoor is het wel
    best dat minstens iemand anders dat naleest, want van sommige zaken ben 
ik
    niet helemaal zeker. Ik ben naar eigen vermogen eraan begonnen omdat het
    nog open stond, en ik wel al een aantal jaren met latex werk...

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/glms/glms/desktop.tex.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]