glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: REN cursussen linux


From: gaspard
Subject: Re: REN cursussen linux
Date: Mon, 27 Jan 2003 17:44:55 +0100 (CET)

Dag Isabelle,

On Mon, 27 Jan 2003, Isabelle Claeys wrote:

> eens de cursus in een verder gevorderd stadium is, zal ik deze doorsturen
> aan de 'kenner' hier in huis. De cursus zou ik inderdaad in zijn geheel
> kopiëren en dus als 1 geheel zien. (praktisch gezien lijkt me dit voor zowel
> de persoon aan de kopiemachine als de klant, wenselijker).

Huh, Het serverdeel zal niet afgeraken vooraleer de eerste les begint.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we tegen de eerste les (we zouden
graag het weekeinde ervoor nog overhouden voor finishing touch) het
inleidend deel (deel 1) en de desktop (deel 2) af hebben. Deel drie zou
pas een maand later klaar zijn (de lessen vallen ook later). Dit lijkt
onze geen probleem daar in de eerste delen niet wordt gerefereerd naar de
het serverdeel (de inhoudsopgave en de index worden natuurlijk aangepast).

Het serverdeel is namelijk redelijk onafhankelijk van de andere delen
(wordt ook door andere mensen geschreven), zodat dit gemakkelijker als een
aparte cursus kan doorgaan.

Deel 1 is praktisch af. Dus als jullie `kenner' dat naleest mag hij altijd
commentaar doorsturen. Moest die echt veel tijd hebben, wil ik altijd wel
een geprinte versie die hij verbeterd heeft, komen halen. We zullen die
verbeteringen zeker doorvoeren.

Ik zal dan ook proberen om telkens als een hoofdstuk af is, het jou door
te sturen.

> Dus, concreet:
>
> We spreken nog eens af vóór de 11de februari bij jullie.

Donderdag 30 Januari 2003 om 17.30 uur. Is dat goed?
Het adres is:

Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computer algebra
Galglaan 2
B 9000 Gent
Belgium

Er is een wegbeschrijving op:
http://cage.rug.ac.be/foto/map.html
Je moet de beschrijving voor Departments of Pure Mathematics volgen, dit
is S22 op de galglaan.

> Ik kopieer alles in zijn geheel op tijd en stond.
> Ik zorg voor de signalisatie en catering tijdens mijn bezoek de 11de.

Er zou daar eventueel coffie kunnen gemaakt worden (moeten we donderdag
eens bespreken).

> Groeten en nog veel werkgenot.

Dank u, en hetzelfde :)

Gaspard

Ik heb eigenlijk ook een telefoon, kan echter niet naar buiten bellen en
blijkbaar hebben jullie andere nummers dan de rest van de unief...
09.264.60.18
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]