glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: REN cursussen linux


From: gaspard
Subject: Re: REN cursussen linux
Date: Fri, 24 Jan 2003 19:32:35 +0100 (CET)

Dag Isabelle,

In attachment de cursus zoals hij deze avond is. Sommige delen zijn nog
niet helemaal zoals ze moeten zijn. Sommige delen zijn er ook gewoonweg
nog niet :)

Tegen maandag zal er al verandering zijn...
Commentaar is altijd welkom. We hebben niets liever.  Ook naar opmaak toe
(indien jullie liever de witte ruimte hebben tussen paragrafen in plaats
van inspringing, vraag maar).


On Fri, 24 Jan 2003, Isabelle Claeys wrote:

> 2) Ik kom dan zelf die 11de september met REN signalisatie (op papier en met
> plakband aangebracht). Kan geen probleem vormen.

Ok.

> 4) Dat de volledige cursus niet af is voor de 1ste les, is geen enkel
> probleem. Maar ik sta er wel op dat er niet meer gekopieerd moet worden 10
> minuten voor aanvang. Stuur maar door en ik zorg wel voor de druk.

Heb het rondgestuurd. Ze (we) zijn verwittigd :)

> 5) Slechts 4 mensen van de 7 zitten zowel in groep 1 als 2.

Is het goed (betaalbaar) als mensen die de desktop volgen toch ook de
cursus (papieren) krijgen van de inleidingsles? En de mensen van de server
ook de cursus van de desktop en de inleiding krijgen? 't Is dat we er
eigenlijk een soort geheel van maken...

> Dank voor het antwoord en ik hou je aan een datum :-)

Komt in orde. :)

mvg,

Gaspard

Attachment: glms.pdf
Description: Adobe PDF document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]