glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: glms


From: gaspard
Subject: Re: glms
Date: Thu, 19 Sep 2002 19:21:13 +0200 (CEST)


On Thu, 19 Sep 2002, Rudy Gevaert wrote:

> Weet je al iets over de inschrijvingen?  Hebben we al veel volk?

Geen ide, ik heb eigenlijk niets meer van die mensen vernomen.

Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]