glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Linux besturingssysteem (fwd)


From: gaspard
Subject: Linux besturingssysteem (fwd)
Date: Wed, 18 Sep 2002 19:11:54 +0200 (CEST)


Ja mannekes, blijkbaar hebben we al zeer vroeg succes!

Ik voel mij echter persoonlijk niet sterk genoeg om dat zelf te doen (ken
niet van netwerken, heb dat thuis niet, weet zelfs niet altijd in welk
gaatje welke kabel moet :)).

Indien er sommigen zich geroepen voelen... (zou het wel niet gratis doen,
op zijn minst de verplaatsingskosten in rekening brengen) Ik wil altijd
wel meegaan... om bij te leren (en als ik tijd heb, da wordt het
probleem).

Moest je gaan, laat dan iets weten, anders mail ik naar dienen mens weer
dat we geen tijd hebben... zou echter spijtig zijn (in de lessen zouden we
anders al naar die school kunnen verwijzen)


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 18 Sep 2002 15:55:59 +0200
From: Dirk Deceuninck <address@hidden>
To: address@hidden
Subject: Linux besturingssysteem

Beste,

Ik kreeg jullie e-mailadres door van Isabella Caeys van het REN-
Oostvlaanderen. Ik ben ICT coördinator op een basisschool en ik zou graag
beginnen met een netwerk dat op Linux draait. Ik heb er al veel over
gelezen maar voel mij technisch niet sterk genoeg om aan een dergelijke
onderneming te beginnen. Ook zijn er tal van vragen die ik op het eerste
zicht niet kan oplossen. Zou het mogelijk zijn om mij in deze te helpen of
om samen met studenten een project in onze school te starten?


Dank bij voorbaat


Dirk Deceuninck
ICT-coördiantor Basisschool Henri d'Haese
http://users.pandora.be/basdhaese

address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]