glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)


From: gaspard
Subject: Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)
Date: Tue, 13 Aug 2002 19:05:23 +0200 (CEST)


On Tue, 13 Aug 2002, Geert Vernaeve wrote:

> On Tue, 13 Aug 2002 address@hidden wrote:
>
> > Ik heb daar niets op tegen. Alleen hebben we tegen die mensen die ons
> > betalen beloofd dat er 12 PC's ter beschikking zouden zijn... Ik weet niet
> > hoe ze gaan reageren als we dit mededelen... Zij noch ik weten hoeveel
> > volk erop af zal komen, maar wellicht toch meer dan 5 (hoop ik!).
>
> We hebben niet gelogen ... er staan 15 PC's. Nu ja, voor die prijs kunnen
> ze toch niet klagen :-)

Als we dan toch aan het muggeziften zijn :)

We hebben beloofd dat er 12 PC's ter \emph{beschikking} zouden zijn; dit
is meer dan \emph{staan}.

Wat betreft die prijs. Ik had de indruk dat ze aan de limiet van hun
budget zaten. 100 EUR/uur hadden ze waarschijnlijk geweigerd.

> > Langs de andere kant hebben we geen keus. Het zijn tenslotte de PC's van
> > die vakgroep. En ja, het is inderdaad goede reklame voor GNU/Linux. Jonge
> > enthousiaste wiskunde leraren bekeren. Zo een kans krijgen we nooit meer.
> >
> > Mogelijke oplossingen:
> >
> > 2) Die cursus schrijven is het meeste werk. We zouden de lessen die bh aan
> > zijn studenten wil geven twee keer kunnen geven (dat zijn ze toch niet
> > alle zeven?). Gratis. 't Is te zeggen voor dezelfde prijs als de huur van
> > de PC-klas.
>
> Dat za moeilijk gaan denk ik. Die lessen zijn op dat uur omdat andere uren
> niet kunnen: studenten lerarenopleiding geven zelf al les op een school of
> volgen nog les aan de unief ...

Ai.

> > Naar een andere locatie gaan lijkt mij geen goed idé. Je beledigt bh en er
> > is nergens een PC-klas met zo een goede faciliteiten.
>
> Wat dat beledigen betreft: daar zou ik me niet te veel van aantrekken.
>
> > Enfin, ik ga morgen eens langsgaan bij die mensen en eens horen. Maar ik
> > vrees dat oplossing 2 de meest realistische is. Waarschijnlijk zal bh zijn
> > lessen wel kunnen verplaatsen als wij ze geven :) Ten andere, misschien
> > kunnen we die nog rentabiliseren door studenten lerarenopleiding van
> > andere faculteiten aan te trekken (tegen betaling natuurlijk)! Zou toch
> > mooi zijn: de rug die studenten betaalt om les te geven aan studenten...
> > Waarvoor dienen de proffen eigenlijk?
>
> Ik zou er niet al te veel nadruk op leggen bij die betaalmensen. Daarbij,
> 15 computers dat zou toch moeten volstaan, ook als er gewoon een paar op
> een stoel naast hun zitten mee te kijken ... Spreek vaag, en in
> voorwaardelijke wijs ("we hebben de zaal ... het *zou* kunnen dat
> *mogelijkerwijs* *enkele* andere studenten mee de les volgen ... blabla :-) )

Hoeveel mensen extra moeten er naast een computer zitten? Want nu is het 7
(wat mij al veel lijkt) maar als het er straks 10 zijn?

Voorstel van Rudy om de data te verplaatsen is waarschijnlijk niet
haalbaar daar bh zijn data nog niet kent? Lijkt mij anders de meest
simpele oplossing als we toch niet moeten letten op het beledigen :)

Allee, 'k zal morgen eens gaan zien wat ze ervan denken.

> BTW: in sommige universiteiten worden studenten betaald om les te geven
> aan studenten, ze noemen dat "studentassistenten", wordt betaald ongeveer
> gelijk een jobstudent; het zijn laatstejaarsstudenten die oefeningenles
> geven aan de eerste jaren. Zouden ze beter bij ons ook doen, maar toen het
> een jaar of vijf geleden in de visitatiecommissie wiskunde aangekaart werd
> (enkele proffen van die commissie kwamen uit uniefs waar ze zo'n systeem
> hebben) is dat grandioos afgeschoten geweest ... Maar ik verval in
> opa-is-weer-verhalen-uit-de-goede-oude-tijd-aan-het-oprakelen modus :-)

't Is niet moeilijk om een boek te schrijven "Wat kan er beter bij de
RUG/staat/overheid"


Gaspard
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]