glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: PC-zaal ma/wo feb/maa 2003 (fwd)
Date: Tue, 13 Aug 2002 20:04:31 +0200
User-agent: Mutt/1.2.5i

On Tue, Aug 13, 2002 at 07:05:23PM +0200, address@hidden wrote:
> 
> Hoeveel mensen extra moeten er naast een computer zitten? Want nu is het 7
> (wat mij al veel lijkt) maar als het er straks 10 zijn?
> 
> Voorstel van Rudy om de data te verplaatsen is waarschijnlijk niet
> haalbaar daar bh zijn data nog niet kent? Lijkt mij anders de meest
> simpele oplossing als we toch niet moeten letten op het beledigen :)
> 
> Allee, 'k zal morgen eens gaan zien wat ze ervan denken.

Bh zei toch dat de data die wij voorstelden (ma en do?) al bezet
waren, wat van di en wo dan? of vr?

Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
keyserverID=24DC49C6 - http://savannah.gnu.org/projects/glms
I'm a GNU/Linux advocate. Every action against my beliefs is useless

 Grove giveth and Gates taketh away. 
                  - Bob Metcalfe (inventor of Ethernet)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]