glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ??software voor beheer en onderhoud??


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: ??software voor beheer en onderhoud??
Date: Mon, 2 Dec 2002 19:44:26 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

Dit is een antwoord naar glms alleen omdak niet weet wat te
antwoorden. Wat denken jullie?

On Mon, Dec 02, 2002 at 10:19:49AM -0800, Bart Van den Broeck wrote:
> > 
> > Dit is standaard systeem beheer,
> 
> Voor 1 gebruiker wel, voor 5 ook, maar voor 500??

Shell scripts ;) Trouwens hoe doen ze dat in het echt? Ik
veronderstel dat dit allemaal automatisch gaat.

> > In GNU/Linux heeft iedere gebruiker een eigen home
> > directory, in die directory kunnen ze doen wat ze
> > willen, erbuiten kunnen ze maar doen wat toegelaten
> > is.
> 
> Moet je ze niet beschermen tegen het "herconfigureren"
> van dingen waar ze wel aankunnen tot op het punt dat
> de computer bijna niet meer gebruikt kan worden onder
> hun login?

Dan copieer je gewoon een standaard home dir daarover toch... het zou
mij toch verwonderen dat het zo ver zou komen.

> > Netwerktoegang blokeren -> firewall aanpassen...
> 
> Heh, en lokale netwerktoegang dan? En ga je elke
> leerkracht de authorisatie geven om de firewall zomaar
> aan te passen?

Via een script zou ik zeggen dat via sudo wordt aangeroepen. Trouwens
imho moeten ze daarvoor de sysadmin maar voor vragen, dat die instelt
dat vanaf een bepaald tijdstip internet wordt afgesloten.

> > PS gelieve bij het antwoorden te antwoorden naar
> > address@hidden
> 
> Waarom zet je het reply-to veld dan niet op
> "address@hidden"??

Omdat ik lui ben :)


Rudy
-- 
Rudy Gevaert - address@hidden - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. 
                - Thomas Jefferson (1743-1826)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]