glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Maarten Grachten
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:45:09 +0100 (CET)

On Thu, 16 Jan 2003 address@hidden wrote:

> Ik weet niet in hoeverre je goed overweg kan met Latex, cvs... We hebben
> namelijk een cvs tree staan op savannah en het blijkt dat dat nogal veel
> mensen afschrikt... 't Is nochtans niet moeilijk...

ik ben bekend met cvs. Ik zal de tree installeren. Ook werk ik regelmatig 
met Latex. Dus ik kan volgens de normale procedure bijdragen. Ik wil wel 
wat over Gnuplot schrijven. Ik ben er geen expert in, maar gebruik het 
regelmatig voor simpele 2d grafiekjes. Voor 3d dingen kan ik zelf de 
documentatie er op naslaan. 

> gnuplot: gebruik (installatie is via de mcc en dat is al uitgelegd).
> Tekenen van grafiekjes, eventueel 3D curven en lichamen: ik denk aan
> kegelsneden en zo. Saven van de bekomen figuren: ik heb de indruk dat dat
> nogal omslachtig is in gnuplot...

> Dit zijn de belangrijkste, waarbij gnuplot nog het meest belangrijk is:
> daar ken ik niets van, de rest kan ik nog de laatste nachten doen :)

> Indien de drie bovenste jou niet bevallen dan zijn er ook nog:

Ik heb de komende weken niet zoveel tijd, dus denk ik dat ik mij wil 
beperken tot Gnuplot. 

> Er zijn (bijna) geen eisen. Je werkt wat je wil (de meeste mensen op deze
> aardbol werken nul uur per week aan dat project, en we zijn niet boos op
> hen :)). Let er wel op dat de deadline ergens begin februari ligt (eerste
> les is 11 februari, maar we moeten vroeger gedaan hebben om te kunnen
> printen).

 
> Bij het schrijven gebruiken we nooit `je': "we voeren het commando
> \com{chmod 111 /bin/laden} uit" en niet: "je voert dan het commando..."

ok ik zal de reeds bestaande pagina's eens bestuderen.

> Gewoon uit curiositeit: hoe komt het dat je zo goed Nederlands kent? Is
> toch ongewoon voor iemand uit Spanje?

Nee hoor bijna alle Spanjaarden kennen Nederlands :-) Ik ben Nederlands, 
maar werk/studeer sinds een jaar in Barcelona. Vandaar.

-- 
______________________________________________________________________________

 _/ _/ _/_|  Maarten Grachten
 / _/ _/ _|  Institut d'Investigacio en Intel.ligencia Artificial, IIIA
 _/ _/___|  Spanish Scientific Research Council, CSIC
 _/ _/ ___|  Campus UAB
 / _/  _|  08193 Bellaterra, Catalunya, Spain
       Ph.: +34 93 5809570     Fax.: +34 93 5809661
       address@hidden
______________________________________________________________________________reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]