glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Geert Vernaeve
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:55:46 +0100 (CET)

On Thu, 16 Jan 2003 address@hidden wrote:

> xv : hierbij ook de installatie vermelden, die niet van een leien dakje
> gaat...

Kunnen we eigenlijk overslaan want is geen vrije software (het is
shareware maar geen kat betaalt :-) ) Installatie is gewoon toch ergens
een .deb oppikken en installeren?

-- 
NEC SPE         address@hidden        NEC METU
0496/20.14.60       address@hidden             09/264.49.02
             address@hidden
           http://cage.rug.ac.be/~gvernaev/
    ``Everything should be made as simple as possible,
        but not simpler.''           (A. Einstein)


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]