glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Maarten Grachten
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:48:05 +0100 (CET)

On Thu, 16 Jan 2003, Rudy Gevaert wrote:

> Alsook nog een hoofstuk(je) over SSH is nodig.

mocht ik vroeg klaar zijn met gnuplot, dan kan wil ik ook SSH wel doen, 
maar daar wil ik mij nog niet op vastpinnen.

> Iets op tegen dat ik je in de mailinglist zet? (is niet zo druk)

geen bezwaar.

> Oja, in de cursus gebruiken we de term GNU/Linux als we het OS
> bedoelen, en Linux als we de kernel bedoelen.
> Als je LaTeX kent neem dan eerst eens de macro's door in glms.tex

ok.

Maarten
-- 
______________________________________________________________________________

 _/ _/ _/_|  Maarten Grachten
 / _/ _/ _|  Institut d'Investigacio en Intel.ligencia Artificial, IIIA
 _/ _/___|  Spanish Scientific Research Council, CSIC
 _/ _/ ___|  Campus UAB
 / _/  _|  08193 Bellaterra, Catalunya, Spain
       Ph.: +34 93 5809570     Fax.: +34 93 5809661
       address@hidden
______________________________________________________________________________


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]